The Great Barrington-erklæringen

Som epidemiologer for infektionssygdomme og forskere inden for folkesundhed er vi alvorligt bekymrede over de fremherskende COVID-19 foranstaltningers fysiske og mentale sundhedsmæssige skadevirkninger, og vi anbefaler en tilgang vi kalder Fokuseret Beskyttelse.

Vi er fra både venstre og højre, og fra hele verden, og vi har viet vores karriere til at beskytte mennesker. Den nuværende nedlukningspolitik har ødelæggende virkninger på kort og langt sigt for folkesundheden. Følgevirkningerne (for at nævne nogle få) inkluderer lavere børnevaccinationsrater, forværrede resultater for hjerte-kar-sygdomme, færre kræftundersøgelser og forværret mental sundhed – hvilket fører til større overdødelighed i de kommende år med arbejderklassen og yngre samfundsmedlemmer som bærere af den tungeste byrde. At holde eleverne ude af skolen er en stor uretfærdighed.

At fastholde disse foranstaltninger indtil en vaccine er tilgængelig, vil forårsage uoprettelig skade, hvor de underprivilegerede bliver uforholdsmæssigt ramt.

Heldigvis forstår vi virussen bedre og bedre. Vi ved, at risiko for død pga. COVID-19 er mere end tusind gange højere hos ældre og svagelige end hos unge. For børn er COVID-19 faktisk mindre farlig end mange andre farer, herunder influenza.

Efterhånden som immuniteten opbygges i befolkningen, falder risikoen for infektion for alle – inklusiv for de sårbare. Vi ved, at alle populationer til sidst vil nå flokimmunitet – dvs. det punkt, hvor hastigheden af nye infektioner er stabil – og at dette kan bistås af (men ikke er afhængig af) en vaccine. Vores mål bør derfor være at minimere dødelighed og sociale skadevirkninger, indtil vi når flokimmunitet.

Den mest ansvarlige tilgang, der afbalancerer risiciene og fordelene ved at opnå flokimmunitet, er at lade dem, der har minimal risiko for at dø, leve deres liv normalt, så de opbygger immunitet over for virussen gennem naturlig infektion, samtidig med at de der er i højest risiko beskyttes bedst muligt. Vi kalder dette Fokuseret Beskyttelse.

Etablering af foranstaltninger til beskyttelse af de sårbare bør være det centrale mål for folkesundhedsinitiativer ift. COVID-19. Som et eksempel bør plejehjem bruge personale med erhvervet immunitet og udføre hyppige tests af andet personale og alle besøgende. Medarbejderrotation bør minimeres. Pensionister, der bor hjemme, bør have dagligvarer og andre fornødenheder leveret til deres hjem. Når det er muligt, bør de møde familiemedlemmer udendørs snarere end indendørs. En omfattende og detaljeret liste over foranstaltninger, herunder fremgangsmåder for husholdninger med flere generationer, kan implementeres og hører under offentligt sundhedspersonales opgaver og kunnen.

De, der ikke er sårbare, bør straks få lov til at genoptage livet som normalt. Enkle hygiejneforanstaltninger, såsom håndvask og at blive hjemme når man er syg, bør praktiseres af alle for at reducere tærsklen for flokimmunitet. Skoler og universiteter bør være åbne for personlig undervisning. Ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter, såsom sport, bør genoptages. Unge voksne med lav risiko bør arbejde normalt snarere end hjemmefra. Restauranter og andre virksomheder bør åbne. Kunst, musik, sport og andre kulturelle aktiviteter bør genoptages. Mennesker, der er mere udsatte, kan deltage, hvis de ønsker det, mens samfundet som helhed opnår beskyttelse af de udsatte igennem den opbyggede flokimmunitet.

Den 4. oktober 2020 blev denne erklæring forfattet og underskrevet i Great Barrington, USA, af:

Dr. Martin Kulldorff, professor i medicin ved Harvard University, biostatistiker og epidemiolog med ekspertise inden for påvisning og overvågning af smitsomme sygdomsudbrud og vaccine sikkerhedsvurderinger.

Dr. Sunetra Gupta, professor ved Oxford University, epidemiolog med ekspertise inden for immunologi, vaccineudvikling og matematisk modellering af smitsomme sygdomme.

Dr. Jay Bhattacharya, professor ved Stanford University Medical School, læge, epidemiolog, sundhedsøkonom og folkesundhedspolitisk ekspert med fokus på smitsomme sygdomme og sårbare befolkningsgrupper.

Translation by Søren Schifter